Array 0
Array
Pogoji poslovanja spletne trgovine
(v nadaljevanju »Pogoji«)
Zadnja posodobitev 09.08.2023
Spis treści
§ 1. Splošne določbe
§ 2. Definicije
§ 3. Stik s Trgovino
§ 4. Tehnične zahteve
§ 5. Splošne informacije
§ 6. Pravila oddajanja naročil
§ 7. Ponujene metode dostave in plačila
§ 8. Izvedba pogodbe o prodaji
§ 9. Pravica do odstopa od Pogodbe o prodaji
§ 10. Reklamacije
§ 11. Osebni podatki v spletni trgovini, zasebnost
§ 12. Končne določbe
Załącznik št. 1: Vzorec odstopa od pogodbe iz Splošnih pogojev
§ 1.
Splošne določbe
 1. Spletna trgovina Zakito, dostopna na internetnem naslovu https://www.zakito.si/, jo upravlja Zakito d.o.o. z registriranim sedežem v Garbow, vpisanem v Poslovni register pri Okrožnem sodišču v Lodžu-Śródmieściu, XX Gospodarski oddelek Poslovnega registra pri Okrožnem sodišču, na naslovu Garbów 23, 99-311 Bedlno, matična številka KRS: 0000871430, davčna številka: 7752665272 in številka REGON: 387591923.
 2. Ta pravilnik je namenjen tako potrošnikom kot tudi poslovnim subjektom, ki uporabljajo trgovino, in opredeljuje pogoje uporabe spletne trgovine ter pogoje in postopek sklepanja pogodb o prodaji na daljavo s strankami preko trgovine.
§ 2.
Definicije
Vsakič ko v tem Pravilniku pišemo o:
 1. Obrazec naročila – s tem mislimo interaktivni obrazec, ki je na voljo v Trgovini in omogoča oddajo Naročila, zlasti z dodajanjem Izdelkov v Košarico ter določanjem pogojev Pogodbe o prodaji, vključno z načinom dostave in plačila;
 2. Stranka - s tem mislimo vsako osebo, ki opravi nakup preko Trgovine;
 3. Račun - s tem mislimo strankin račun v Trgovini, kjer se shranjujejo podatki, ki jih stranka posreduje, ter informacije o oddanih Naročilih v Trgovini;
 4. Potrošniku - s tem mislimo fizično osebo, ki ne opravlja gospodarske dejavnosti, ter fizično osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, vendar sklene s Prodajalcem Pogodbo preko Trgovine, katere predmet ni neposredno povezan z njeno gospodarsko ali poklicno dejavnostjo;
 5. Košarica – s tem mislimo element programske opreme Trgovine, kjer so prikazani Izdelki, ki jih je stranka izbrala za nakup, ter omogoča določanje in spreminjanje podatkov Naročila, zlasti količine izdelkov;
 6. Izdelek - s tem mislimo gibljivo stvar, ki je na voljo v Trgovini in je predmet Pogodbe o prodaji med Stranko in Prodajalcem;
 7. Kartica izdelka – s tem mislimo stran, na kateri so podrobne informacije o določenem Izdelku, ki se prodaja v Trgovini;
 8. Podjetniku - s tem mislimo fizično osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, pravno osebo in organizacijsko enoto, ki ni pravna oseba, ki ima pravno sposobnost in izvaja gospodarsko dejavnost v svojem imenu, ter uporablja Trgovino;
 9. Trgovini - s tem mislimo spletno trgovino, ki jo upravlja Prodajalec na naslovu https://www.zakito.si/;
 10. Prodajalec – s tem mislimo Zakito d.o.o. s sedežem v Garbow, vpisano v Poslovni register pri Okrožnem sodišču v Lodžu-Śródmieściu, XX Gospodarski oddelek Poslovnega registra pri Okrožnem sodišču, na naslovu Garbów 23, 99-311 Bedlno, matična številka KRS: 0000871430, davčna številka: 7752665272 in številka REGON: 387591923;
 11. Pogodbi o prodaji - s tem mislimo Pogodbo o prodaji Izdelka ali Izdelkov med Stranko in Prodajalcem, ki se sklene ali je sklenjena preko spletne trgovine. Pogodba o prodaji vključuje tudi, skladno z značilnostmi Izdelka, pogodbo o opravljanju storitev in pogodbo o delu;
 12. Pogodbi, sklenjeni na daljavo - s tem mislimo Pogodbo, sklenjeno s Stranko v okviru organiziranega sistema sklepanja pogodb na daljavo (v okviru Trgovine), brez istočasne fizične prisotnosti strank, izključno z uporabo enega ali več sredstev oddaljenega sporazumevanja do vključno trenutka sklenitve pogodbe;
 13. Naročilu - s tem mislimo strankino izjavo volje, oddano prek Obrazca naročila in neposredno namenjeno sklenitvi Pogodbe o prodaji Izdelka ali Izdelkov s Prodajalcem.
§ 3.
Stik s Trgovino
 1. Prodajalec omogoča stik z njim ne glede na uro dneva na naslednje načine:
  1. pisno na naslov: Garbów 23, 99-311 Bedlno;
  2. preko elektronske pošte na naslednjih naslovih: contact.si@zakito.pl.
 2. Prodajalec ima naslednjo bančno številko računa: LT38 3250 0143 2711 1330.
§ 4.
Tehnične zahteve
Za pravilno in nemoteno uporabo trgovine, vključno s pregledovanjem asortimana trgovine in oddajanjem naročil za izdelke, mora kupec imeti:
 1. konec naprave z dostopom do interneta (npr. računalnik ali pametni telefon) ter nameščen najnovejši spletni brskalnik;
 2. aktivni elektronski poštni račun (e-pošta);
 3. omogočeno podporo za piškotke (cookies).
§ 5.
Splošne informacije
 1. Prodajalec v najširšem dovoljenem obsegu po zakonu ne prevzema odgovornosti za motnje, vključno s prekinitvami, v delovanju trgovine, ki jih povzročijo višja sila, nezakonita dejanja tretjih oseb ali nezdružljivost spletnega mesta trgovine z tehnično infrastrukturo kupca.
 2. Ogled ponudbe trgovine in oddaja naročil ne zahtevata ustvarjanja računa, vendar ima kupec to možnost.
 3. Kupec lahko odda naročilo za izdelke iz ponudbe trgovine z navedbo potrebnih osebnih in naslovnih podatkov, ki omogočajo izvedbo naročila.
 4. Cene, navedene v trgovini, tj. v Kartici izdelka, so navedene v poljskih zlotih in so bruto cene, ki vključujejo provizijo za ponudnika plačilnih storitev ter DDV.
 5. Znesek, ki ga kupec plača, vključuje ceno izdelka in stroške dostave. Kupec je ob oddaji naročila obveščen o skupnem znesku za plačilo.
 6. Prodajalec si pridržuje pravico do stalnih sprememb cen izdelkov, kot tudi do izvedbe promocijskih akcij in razprodaj, pod pogoji, določenimi v obvestilu o določeni promocijski akciji in razprodaji. Kupec nima pravice zahtevati upoštevanja spremembe cene izdelka v primeru oddaje naročila pred datumom uveljavitve spremembe cene, pogojev promocijske akcije ali razprodaje.
§ 6.
Pravila oddajanja naročil
 1. Za oddajo naročila je potrebno:
  1. izbrati izdelek, ob upoštevanju števila izvodov, in ga nato dodati v košarico s klikom na gumb "V košarico";
  2. ko je naročilo pripravljeno, preiti v košarico. To lahko storite tako, da premaknete miško nad ikono košarice v navigacijski vrstici in kliknete gumb "Pojdi v košarico";
  3. ko preverite naročilo, preiti k njegovemu izvajanju s klikom na gumb "Dostava in plačilo";
  4. v obrazcu za oddajo naročila navesti naslednje podatke za dostavo:
   • ime in priimek (obvezno);
   • elektronski naslov (obvezno);
   • telefonska številka (obvezno);
   • ime podjetja (neobvezno);
   • naslov, tj. ulica, hišna številka/stanovanje, poštna številka in kraj (obvezno);
   • država (obvezno);
   • komentar k naročilu (neobvezno);
  5. navesti naslednje podatke za račun:
   • ime in priimek (obvezno);
   • ime podjetja (neobvezno);
   • davčna številka (neobvezno);
   • naslov, tj. ulica, hišna številka/stanovanje, poštna številka in kraj (obvezno);
   • država (obvezno);
  6. izbrati način plačila in dostave;
  7. uporabiti gumb "Povzetek naročila";
  8. odvisno od izbrane metode plačila, preiti na plačilo s klikom na gumb "Plačaj naročilo".
 2. Po oddaji naročila bo kupec prek e-pošte obveščen o trenutnem stanju izvajanja naročila.
§ 7.
Ponujene metode dostave in plačila
 1. Kupec lahko izbere med naslednjimi metodami dostave:
  1. poštni paket;
  2. poštni paket plačan ob prevzemu;
  3. kurirska dostava;
  4. kurirska dostava plačana ob prevzemu.
 2. Kupec lahko izbere med naslednjimi metodami plačila:
  1. preko sistema elektronskega plačevanja - preko storitve Stripe (https://stripe.com/);/li>
  2. z gotovino - izberite možnost "Plačilo ob prevzemu".
§ 8.
Izvedba pogodbe o prodaji
 1. Sključitev pogodbe o prodaji med Kupcem in Prodajalcem se zgodi po predhodnem oddaji Naročila s strani Kupca preko Obrazca naročila v Trgovini, v skladu z § 6. Teh pogojev.
 2. Po oddaji Naročila Prodajalec nemudoma potrdi prejem Naročila ter istočasno sprejme Naročilo za izvedbo. Potrditev prejema Naročila in njegovo sprejetje za izvedbo se zgodi preko pošiljanja ustrezne e-poštne sporočilu Kupcu na e-poštni naslov Kupca, ki ga je Kupčev podal med oddajo Naročila, v katerem so vsaj izjave Prodajalca o prejemu Naročila in njegovem sprejetju za izvedbo ter potrditev sklenitve Pogodbe o prodaji. S prejemom zgoraj navedenega e-poštnega sporočila s strani Kupca je Pogodba o prodaji sklenjena med Kupcem in Prodajalcem.
 3. Ne glede na izbiro načina plačila, v skladu z § 7. odst. 2 Teh pogojev, je Kupčeva dolžnost izvesti plačilo zneska Naročila.
 4. Začetek roka za dostavo Izdelka Kupcu se začne teči od trenutka, ko Prodajalec sprejme Naročilo za izvedbo.
 5. Dostava Izdelka se izvaja na območju Slovenije.
 6. V primeru, da Kupčev navede napačen ali nepopoln naslov dostave, Prodajalec ne prevzema odgovornosti za nedostavo ali zamudo pri dostavi Izdelka.
§ 9.
Pravica do odstopa od Pogodbe o prodaji
 1. Pravica do odstopa od Pogodbe, sklenjene na daljavo, ne pripada Potrošniku v zvezi s pogodbo:
  1. o opravljanju storitev, če je podjetnik storitev v celoti izpolnil na izrecno zahtevo potrošnika, ki je bil pred izpolnitvijo storitve obveščen, da bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe, ko bo podjetnik storitev v celoti izpolnil;
  2. katere cena ali plačilo je odvisno od nihanj na finančnem trgu, na katera podjetnik nima vpliva, in ki se lahko zgodijo pred potekom roka za odstop od pogodbe;
  3. katere predmet so izdelki, ki niso predhodno izdelani in so izdelani po natančnih navodilih potrošnika ali so prilagojeni njegovim individualnim potrebam;
  4. katere predmet so hitro pokvarljivi izdelki ali izdelki s kratkim rokom uporabnosti;
  5. katere predmet je izdelek, dostavljen v zaprti embalaži, ki ga potrošnik po odprtju embalaže zaradi varstva zdravja ali higienskih razlogov ne more vrniti, če je bila embalaža po dostavi odprta;
  6. katere predmet so izdelki, ki so po dostavi zaradi svoje narave nepovratno pomešani z drugimi stvarmi;
  7. katere predmet so alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe o prodaji, in katerih dostava lahko nastopi šele po 30 dneh, ter katerih vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetnik nima vpliva;
  8. katere predmet so izdelki, za katere potrošnik jasno zahteva, da podjetnik pride k njemu zaradi nujnega popravila ali vzdrževanja; če podjetnik dodatno opravi druge storitve kot tiste, ki jih je potrošnik zahteval, ali dostavi izdelke, ki so druge nadomestne dele, potrebne za popravilo ali vzdrževanje, ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe v zvezi z dodatnimi storitvami ali izdelki;
  9. katere predmet so zvočni ali vizualni posnetki ali računalniški programi, dostavljeni v zaprti embalaži, če je bila embalaža po dostavi odprta;
  10. o dostavi dnevnikov, časopisov ali revij, razen pogodbe o naročnini;
  11. sklenjene na javni dražbi;
  12. o opravljanju storitev, ki se nanašajo na nastanitve, druge kot za bivanje, prevoz blaga, najem vozil, gostinstvo, storitve, povezane s prostim časom, zabavnimi, športnimi ali kulturnimi dogodki, če je v pogodbi določen dan ali čas opravljanja storitve;
  13. o dostavi digitalnih vsebin, ki niso shranjene na fizičnem nosilcu, če je izpolnitev storitve začela pred iztekom roka za odstop od pogodbe na izrecno zahtevo potrošnika in po tem, ko ga je podjetnik obvestil o izgubi pravice do odstopa od pogodbe.
 2. V primeru drugih razlogov, kot je navedeno v odstavku 1, lahko Potrošnik v roku 14 dni odstopi od Pogodbe o prodaji brez navedbe kakršnega koli razloga. Tek navedenega roka se začne s prevzemom izdelka s strani Potrošnika ali osebe, ki jo je navedel, drugačno od prevoznika.
 3. V primeru Pogodbe, ki obsega več izdelkov, ki se dostavljajo ločeno, po delih ali v delih, teče rok iz odstavka 2 od dostave zadnjega izdelka, dela ali dela.
 4. Potrošnik lahko odstopi od Pogodbe o prodaji tako, da prodajalcu posreduje izjavo o odstopu od Pogodbe o prodaji. Za upoštevanje roka za odstop od Pogodbe o prodaji zadostuje, če Potrošnik izjavo pošlje prodajalcu pred iztekom tega roka.
 5. Izjava se lahko pošlje preko klasične pošte ali elektronske pošte, tako da se izjava pošlje na naslove - poštni ali e-poštni - navedene v § 3. odst. 1 tega Pravilnika.
 6. Izjavo je mogoče podati tudi na obrazcu, katerega vzorec je Priloga 1 tega Pravilnika in priloga k zakonu o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014, vendar to ni obvezno.
 7. V primeru, ko Potrošnik izjavo pošlje elektronsko, bo Prodajalec Potrošniku takoj pošiljal potrdilo o prejemu izjave o odstopu od Pogodbe o prodaji na navedeni e-poštni naslov Potrošnika.
 8. Posledice odstopa od Pogodbe o prodaji so naslednje:
  1. V primeru odstopa od Pogodbe, sklenjene na daljavo, se šteje, da Pogodba ni bila sklenjena;
  2. V primeru odstopa od Pogodbe o prodaji, bo Prodajalec Potrošniku takoj, najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema izjave Potrošnika o odstopu od Pogodbe o prodaji, vrnil vse plačane zneske, vključno z stroški dostave izdelkov, razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz izbire Potrošnika za način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja Prodajalec;
  3. Prodajalec bo vračilo plačila izvedel s istimi plačilnimi metodami, ki jih je Potrošnik uporabil v prvotni transakciji, razen če se Potrošnik izrecno strinja z drugačno ureditvijo, ki za njega ne bo povezana s stroški;
  4. Potrošnik mora izdelek vrniti Prodajalcu na naslov, naveden v tem Pravilniku, takoj, najpozneje v roku 14 dni od dneva, ko je obvestil Prodajalca o odstopu od Pogodbe. Rok se upošteva, če Potrošnik izdelek pošlje pred iztekom roka 14 dni;
  5. Potrošnik nosi neposredne stroške vračila izdelka, tudi stroške vračila izdelka, če izdelek zaradi svoje narave ni mogel biti vrnjen po običajni pošti.
 9. V primeru, ko zaradi narave izdelka ni mogoče vrniti po običajni pošti, bo informacija o tem, pa tudi o stroških vračila izdelka, navedena v opisu izdelka v Trgovini.
 10. Prodajalec ni dolžan vračati plačila neposredno Potrošniku, če je plačilo za naročilo izvedeno preko tuje bančnega računa, kreditne ali debetne kartice. V tem primeru bo vračilo izvedeno neposredno imetniku bančnega računa, kreditne ali debetne kartice, s katero je bilo plačilo izvedeno na račun Prodajalca, ali na drug način, s Potrošnikovim izrecnim soglasjem.
§ 10.
Reklamacije
 1. Pogodba o prodaji velja za nove Izdelke.
 2. V primeru napake na Izdelku, ki ga je Potrošnik kupil pri Prodajalcu, ima Potrošnik pravico do reklamacije v skladu s predpisi o odgovornosti za stvarne napake v Obligacijskem zakoniku. Če je Potrošnik Poslovni subjekt, stranki izključita odgovornost za stvarne napake.
 3. V primeru, ko je Izdelek zajet z garancijo, bo Potrošnik o tem obveščen preko ustrezne informacije na kartici Izdelka.
 4. Reklamacijo je treba sporočiti pisno ali preko elektronske pošte na naslove, navedene v § 3. odst. 1 tega Pravilnika, ali s pomočjo elektronskega reklamacijskega obrazca, ki ga ponudi Prodajalec na eni od podstrani Trgovine.
 5. V reklamacijskem sporočilu mora Potrošnik zlasti navesti:
  1. vrsto napake;
  2. datum, ko je napaka nastala;
  3. zahtevo glede načina popravila Izdelka v skladu s Pogodbo o prodaji ali zahtevo za znižanje cene ali zahtevo za odstop od Pogodbe o prodaji;
  4. dokaz o nakupu, preko poslanega e-poštnega sporočila o izvedbi naročila in sklenitvi Pogodbe o prodaji.
 6. Prodajalec se bo nemudoma odzval na zahtevo za reklamacijo, če je Potrošnik - najpozneje v roku 30 dni.
 7. Če Prodajalec ne odgovori na zahtevo za reklamacijo Potrošnika v roku 30 dni, se šteje, da je bila zahteva Potrošnika priznana za utemeljeno.
 8. Izdelke, poslane v okviru reklamacijskega postopka, je treba poslati na naslov, naveden v § 3. tega Pravilnika.
 9. V primeru vračila plačila zaradi priznanja zahteve za reklamacijo se uporabijo ustrezne določbe § 9 tega Pravilnika.
§ 11.
Osebni podatki v spletni trgovini, zasebnost
 1. Upravljavec osebnih podatkov Strank, v smislu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se zbirajo preko Spletne trgovine, je Prodajalec.
 2. Podatki se obdelujejo v skladu z Pravilnikom o zasebnosti, dostopnim na spletnem mestu Prodajalca na naslovu https://zakito.si/pravilnik-o-zasebnosti.
 3. Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema odgovornosti za podajanje napačnih osebnih podatkov s strani Stranke.
 4. Prodajalec se zavezuje, da bo datoteke, naložene na njegov strežnik, izbrisal po 30 dneh od trenutka naložitve.
§ 12.
Končne določbe
 1. Pogodbe, sklenjene prek Trgovine, so sklenjene v poljskem jeziku.
 2. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev iz upravičenih razlogov, tj. zaradi sprememb zakonodaje, načinov plačil in dostave - v obsegu, ki vpliva na izvajanje določb teh Splošnih pogojev. O vsaki spremembi bo Prodajalec stranko obvestil najmanj 7 dni vnaprej.
Ponudnik spletnih plačil:
Uporaba spletnega mesta Zakito.si pomeni sprejemanje pogojev uporabe in politike piškotkov na vaši napravi.
Uporaba spletnega mesta Zakito.si pomeni sprejemanje pogojev uporabe in politike piškotkov na vaši napravi.
Spremenite lahko nastavitve piškotkov v svojem brskalniku.